บด-ผสม-น้ำหนัก-บรรจุ-ซีลไลน์ (บรรจุฟิล์ม)

  • เครื่องบดผสมเครื่องบรรจุผง

    เครื่องบดผสมเครื่องบรรจุผง

    โรงสีเมล็ดข้าวเป็นการป้อนแบบต่อเนื่อง ด้วยโครงสร้างที่หรูหราและกว้างขวาง เสียงเบา การกัดละเอียด ไม่มีฝุ่น และการทำงานที่ง่ายและสะดวกเหมาะสำหรับการแปรรูปธัญพืชและวัสดุยาจีนในสถานที่ในซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และแผงขายของ
    เครื่องผสม : เครื่องผสมนี้เหมาะสำหรับการผสมผงหรือวัสดุที่เป็นเม็ดในอุตสาหกรรมเคมี อาหาร ยา อาหารสัตว์ เซรามิก โลหะ และอุตสาหกรรมอื่นๆ