เครื่องบรรจุกล่อง

  • เครื่องบรรจุกล่องพร้อมรหัสวันที่ปิดผนึกด้วยกาว

    เครื่องบรรจุกล่องพร้อมรหัสวันที่ปิดผนึกด้วยกาว

    เครื่องบรรจุหีบห่อเป็นเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่ง รวมทั้งเครื่องบรรจุอัตโนมัติ เครื่องบรรจุยา และอื่นๆเครื่องบรรจุขวดอัตโนมัติจะบรรจุขวดยา แผ่นยา ขี้ผึ้ง ฯลฯ และคำแนะนำลงในกล่องแบบพับโดยอัตโนมัติ และดำเนินการปิดกล่องให้เสร็จสิ้นเครื่องบรรจุกล่องอัตโนมัติที่ใช้งานได้ดีกว่าบางเครื่องยังมีฉลากปิดผนึกหรือห่อด้วยความร้อนแพ็คเกจและฟังก์ชั่นเพิ่มเติมอื่นๆ